مشاوره و تحلیل پروژه

C#.net, Asp.Net, SqlServer
JQuery, CSS3, HTML5
Java, Python, C++
لیست تمام پروژه ها
کد : 271

کار با کلمه ها در رشته ورودیکار با کلمه ها در رشته ورودیاین برنامه با استفاده از تابع عملیات زیر را برروی رشته ورودی انجام میدهد.

1) کلمه ای را از ورودی بخواند و آن را از سرتاسر متن حذف کند
2) دو کلمه را از ورودی بخواند و کلمه دوم را به جای کلمه دوم قرار می دهد .
3) دو کلمه را از ورودی بخواند و کلمه دوم را بعد از کلمه اول قرار دهد .
   قیمت:   
   قیمت مستندات:   

     
mghmajidmgh@yahoo.com
مهندس قربانی 09130263045 تماس بگیرید و یا اس ام اس بدهید
کتابخانه با C++
الگوریتم فلوید به زبان c++
تبدیل infix به postfix و محاسبه حاصل عبارت
الگوریتم کراسکال با c++
کار با کلمه ها در رشته ورودی
کار با رشته بدون استفاده از توابع رشته ها در C++
دفترچه تلفن با c++
دیکشنری با فایل متنی C++
تبدیل عدد به رشته طبق قواعد فارسی
بازی فکرو بکر c++
انبار کالا با c++
دانشجو با آرایه در C++
کتاب فروشی با c++
بازی فکر و بکر به زبان c++
بازی فکرو بکر به زبان سی c , c++
حركت حلزوني
مشتق گيري از عبارات رياضي
قرعه کشی بانک با c++
برنامه چاپ تقويم سال به زبان c++
برنامه بانک با c سی
برانامه بانک با c++ سی پلاس
فروشگاه در c++
کتابخانه
رستوران
کامپایلر
کار با کارکترها در رشته با c++
مرتب سازی inorder,preorder,postorder,level order با استفاده از فایل
شبیه سازیexcell با c++
test karimi2
برنامه ATM با c++
برنامه بانک با سی پلاس
عملیات بر روی اعداد بزرگ در c++
درخت heap max درc++
انبار کالا با فایل ها در c++
لیست پیوندی از دانشجویان با c++
حذف یا جایجایی کارکتر در رشته با c++
دیکشنری فارسی به انگلیسی و بالعکس با زبان c
تبدیل nfa به dfa
ضرب استراسن
حل معادله به روش حذفی گاوس
الگوریتم پریم در c++
c++ یافتن مسیر ها و وزن یال ها در مسیر با
دفترچه تلفن با c++
جمع و تفریق و ضرب اعداد چند جمله ای با C++
الگوریتم هافمن به زبان c++
رسم لوزی ها در زبان c
نمایش جدول ضرب در جدول در c
مرتب سازی ادغام با نمایش زمان با c
مرتب سازی سریع با نمایش زمان با c
ماتریس خالی با لیست پیوندی
طراحی الگوریتم
فروشنده دوره گرد TPS traveling saler
لیست دانشجویان با استفاده از لیست پیوندی
دانشجو با لیست پیوندی
ضرب اعداد بزرگ در c++
نمایش مقلوب عدد نمایش تعداد عناصر ماتریس - نمایش وارون -عناصر ماتریس
مسئله کشیش ها و آدمخوارها( Missionaries And Cannibals ) زبان c++
مسئله کشیش ها و آدمخوارها( Missionaries And Cannibals ) زبان c++ نسخه 2
نمایش سری فیبونانچی با c++
برنامه نویسی و طراحی سایت
گروه پروژه برنامه نویسی (پرودان) برنامه نویسی 1393 - 2014
Valid CSS!