مشاوره و تحلیل پروژه

C#.net, Asp.Net, SqlServer
JQuery, CSS3, HTML5
Java, Python, C++
لیست تمام پروژه ها
کد : 446

آرایشگاه منصف(babrber-chashier) با C#آرایشگاه منصف(babrber-chashier) با C#
مسئله مربوط آرایشگاه است این آرایشگاه دارای 3 صندلی برای اصلاح(استفاده از سمافور) 4 صندلی انتظار(استفاده از سمافور) و یک محل پرداخت پول آرایش است که دارای سه آرایشگر است که در هر زمان باید حداقل یک نفر از آنها مشغول کار باشد
این آرایشگاه ظرفیت 50 نفر را دارد و بیشتر از 50 نفر را نمی پذیرد(استفاده از سمافور

در انتهای برنامه چون به صورت سمافور می باشد باید در task manager در قسمت  process برنامه های بازرا end process  کنیمداکبومنت توضیحات نیز آماده ارائه می باشد.
   قیمت:   
   قیمت مستندات:   

     
برنامه نویسی و طراحی سایت
گروه پروژه برنامه نویسی (پرودان) برنامه نویسی 1393 - 2014
Valid CSS!