مشاوره و تحلیل پروژه

C#.net, Asp.Net, SqlServer
JQuery, CSS3, HTML5
Java, Python, C++
لیست تمام پروژه ها
کد : 49

بازی Snake به زبان سی شارپ با استفاده از کلاس هابازی Snake به زبان سی شارپ با استفاده از کلاس هابازی Snakeاین بازی با زبان سی شارپ پیاده سازی شده و قابلیت اعمال تغییرات رو هم داره با بازی که به خوبی آشنا هستین . شما می تونین این برنامه رو برای درس گرافیک کامپیوتری و یا درس سی شارپ ارائه کنید .انجام تمام پروژه های رشته کامپیوتر هم پذیرفته می شود .
   قیمت:   ريال 180,000
   قیمت مستندات:   

     
برنامه نویسی و طراحی سایت
گروه پروژه برنامه نویسی (پرودان) برنامه نویسی 1393 - 2014
Valid CSS!