مشاوره و تحلیل پروژه

C#.net, Asp.Net, SqlServer
JQuery, CSS3, HTML5
Java, Python, C++
لیست تمام پروژه ها
کد : 539

کتابخانه با C++کتابخانه با C++
درج کتاب- درج  کاربر - امانت گرفتن کتاب - برگردادن  کتاب - جستجوی کاربر- جستجوی کتاب - سورت  اطلاعات  ذخیره اطلاعات در فایل 

در این پروژه از Struct در زبان C استفاده شده است نسخه از این پروژه که با Class نوشته شده است هم موجود است .
نمونه کد :
class book{
public:
   int bookno;
    string name;
   string comment;
   string Writer;
};

نیز پیاده سازی شده است c  .این برنامه با زبان برنامه نویسی
   قیمت:   ريال 150,000
   قیمت مستندات:   

     

لیست همین پروژه با پیاده سازی های دیگر

در زیر لیستی از پیاده سازی های متنوع همین پروژه را مشاهده می نمایید که ممکن است بیشتر با شرایط شما مطابقت داشته باشد
کتابخانه با C++ و کلاس و فایل
mghmajidmgh@yahoo.com
مهندس قربانی 09130263045 تماس بگیرید و یا اس ام اس بدهید
کتابخانه با C++
الگوریتم فلوید به زبان c++
تبدیل infix به postfix و محاسبه حاصل عبارت
الگوریتم کراسکال با c++
کار با کلمه ها در رشته ورودی
کار با رشته بدون استفاده از توابع رشته ها در C++
دفترچه تلفن با c++
دیکشنری با فایل متنی C++
تبدیل عدد به رشته طبق قواعد فارسی
بازی فکرو بکر c++
انبار کالا با c++
دانشجو با آرایه در C++
کتاب فروشی با c++
بازی فکر و بکر به زبان c++
بازی فکرو بکر به زبان سی c , c++
حركت حلزوني
مشتق گيري از عبارات رياضي
قرعه کشی بانک با c++
برنامه چاپ تقويم سال به زبان c++
برنامه بانک با c سی
برانامه بانک با c++ سی پلاس
فروشگاه در c++
کتابخانه
رستوران
کامپایلر
کار با کارکترها در رشته با c++
مرتب سازی inorder,preorder,postorder,level order با استفاده از فایل
شبیه سازیexcell با c++
test karimi2
برنامه ATM با c++
برنامه بانک با سی پلاس
عملیات بر روی اعداد بزرگ در c++
درخت heap max درc++
انبار کالا با فایل ها در c++
لیست پیوندی از دانشجویان با c++
حذف یا جایجایی کارکتر در رشته با c++
دیکشنری فارسی به انگلیسی و بالعکس با زبان c
تبدیل nfa به dfa
ضرب استراسن
حل معادله به روش حذفی گاوس
الگوریتم پریم در c++
c++ یافتن مسیر ها و وزن یال ها در مسیر با
دفترچه تلفن با c++
جمع و تفریق و ضرب اعداد چند جمله ای با C++
الگوریتم هافمن به زبان c++
رسم لوزی ها در زبان c
نمایش جدول ضرب در جدول در c
مرتب سازی ادغام با نمایش زمان با c
مرتب سازی سریع با نمایش زمان با c
ماتریس خالی با لیست پیوندی
طراحی الگوریتم
فروشنده دوره گرد TPS traveling saler
لیست دانشجویان با استفاده از لیست پیوندی
دانشجو با لیست پیوندی
ضرب اعداد بزرگ در c++
نمایش مقلوب عدد نمایش تعداد عناصر ماتریس - نمایش وارون -عناصر ماتریس
مسئله کشیش ها و آدمخوارها( Missionaries And Cannibals ) زبان c++
مسئله کشیش ها و آدمخوارها( Missionaries And Cannibals ) زبان c++ نسخه 2
نمایش سری فیبونانچی با c++
برنامه نویسی و طراحی سایت
گروه پروژه برنامه نویسی (پرودان) برنامه نویسی 1393 - 2014
Valid CSS!