مشاوره و تحلیل پروژه

C#.net, Asp.Net, SqlServer
JQuery, CSS3, HTML5
Java, Python, C++
لیست تمام پروژه ها
کد : 55

مسئله آسمان خراش هامسئله آسمان خراش هابرای حل این مسله از روش تقسم و حل استفاده شده است . در این مسئله ورودی اندازه تعداد ی ساختمان است که بصورت x,y,z به ترتیب مختصات پایین ساختمان سمت چپ و y ارتفاع ساختمان و z محل پایین سمت راست ساختمان ،می باشد نتیجه نهایی حل مسئله می بایست که نمای شهر از دور باشد ، به عنوان مثال فرض کنید که شما از دور به شهری با ساختمان ها ی بسیار بلند نگاه می کنید از دور بعضی از ساختمان ها (تمام و یا تنها بخشی از آن ها ) در پشت دیگر ساختمان ها مخفی شده اند .جواب مسئله می بایست که نمای شهر از دور باشد .
   قیمت:   ريال 250,000
   قیمت مستندات:   

     

لیست همین پروژه با پیاده سازی های دیگر

در زیر لیستی از پیاده سازی های متنوع همین پروژه را مشاهده می نمایید که ممکن است بیشتر با شرایط شما مطابقت داشته باشد
حل مسئله آسمان خراش ها با زبان c#
حل مسئله آسمان خراش ها با زبان c# با کمک فایل ها
برنامه نویسی و طراحی سایت
گروه پروژه برنامه نویسی (پرودان) برنامه نویسی 1393 - 2014
Valid CSS!