مشاوره و تحلیل پروژه

C#.net, Asp.Net, SqlServer
JQuery, CSS3, HTML5
Java, Python, C++
لیست تمام پروژه ها
کد : 638

حل مسئله پازل هشت تایی به روش AStar به زبان C#.Netحل مسئله پازل هشت تایی به روش AStar به زبان C#.Netمسئله پازل هشت تایی (8 puzzle) بدین صورت است که 9 خانه وجود دارد که هشت قطعه داخل بازی می توانند در داخل آن حرکت کنند . هدف این است که بتوان مهره ها را درمحل صحیحشان قرار داد
در هر مرحله تنها یک مهره می تواند به جای خالی موجود بلغزد

 AStar این پروژه با روش A* و که در کتاب هوش مصنوعی توضیح داده شده پیاده سازی شده است
با زبان سی شارپ پیاده سازی شده است در این برنامه می توانید مهره ها را به دلخواه تغییر دهید (چینش مهره ها منطقی باشد) و سپس برنامه مسله را حل کرده و مراحل انجام کار را نمایش می دهد . بدین ترتیب که نحوه حرکت مهره ها را به حل مسئله منجر می شود را به ترتیب به شما نشان می دهد
   قیمت:   ريال 250,000
   قیمت مستندات:   ريال 100,000

     
برنامه نویسی و طراحی سایت
گروه پروژه برنامه نویسی (پرودان) برنامه نویسی 1393 - 2014
Valid CSS!