مشاوره و تحلیل پروژه

C#.net, Asp.Net, SqlServer
JQuery, CSS3, HTML5
Java, Python, C++
 
 با انتخاب هر پروژه  برنامه نویسی و دانلود فایل ضمیمه آن دمو پروژه را مشاهده کنید.
کتابخانه با C++
الگوریتم فلوید به زبان c++
تبدیل infix به postfix و محاسبه حاصل عبارت
الگوریتم کراسکال با c++
کار با کلمه ها در رشته ورودی
کار با رشته بدون استفاده از توابع رشته ها در C++
دفترچه تلفن با c++
دیکشنری با فایل متنی C++
تبدیل عدد به رشته طبق قواعد فارسی
بازی فکرو بکر c++
انبار کالا با c++
دانشجو با آرایه در C++
کتاب فروشی با c++
بازی فکر و بکر به زبان c++
بازی فکرو بکر به زبان سی c , c++
حركت حلزوني
مشتق گيري از عبارات رياضي
قرعه کشی بانک با c++
برنامه چاپ تقويم سال به زبان c++
برنامه بانک با c سی
برانامه بانک با c++ سی پلاس
فروشگاه در c++
کتابخانه
رستوران
کامپایلر
کار با کارکترها در رشته با c++
مرتب سازی inorder,preorder,postorder,level order با استفاده از فایل
شبیه سازیexcell با c++
test karimi2
برنامه ATM با c++
برنامه بانک با سی پلاس
عملیات بر روی اعداد بزرگ در c++
درخت heap max درc++
انبار کالا با فایل ها در c++
لیست پیوندی از دانشجویان با c++
حذف یا جایجایی کارکتر در رشته با c++
دیکشنری فارسی به انگلیسی و بالعکس با زبان c
تبدیل nfa به dfa
ضرب استراسن
حل معادله به روش حذفی گاوس
الگوریتم پریم در c++
c++ یافتن مسیر ها و وزن یال ها در مسیر با
دفترچه تلفن با c++
جمع و تفریق و ضرب اعداد چند جمله ای با C++
الگوریتم هافمن به زبان c++
رسم لوزی ها در زبان c
نمایش جدول ضرب در جدول در c
مرتب سازی ادغام با نمایش زمان با c
مرتب سازی سریع با نمایش زمان با c
ماتریس خالی با لیست پیوندی
طراحی الگوریتم
فروشنده دوره گرد TPS traveling saler
لیست دانشجویان با استفاده از لیست پیوندی
دانشجو با لیست پیوندی
ضرب اعداد بزرگ در c++
نمایش مقلوب عدد نمایش تعداد عناصر ماتریس - نمایش وارون -عناصر ماتریس
مسئله کشیش ها و آدمخوارها( Missionaries And Cannibals ) زبان c++
مسئله کشیش ها و آدمخوارها( Missionaries And Cannibals ) زبان c++ نسخه 2
نمایش سری فیبونانچی با c++
برنامه نویسی و طراحی سایت
گروه پروژه برنامه نویسی (پرودان) برنامه نویسی 1393 - 2014
Valid CSS!