مشاوره و تحلیل پروژه

C#.net, Asp.Net, SqlServer
JQuery, CSS3, HTML5
Java, Python, C++
 
 با انتخاب هر پروژه  برنامه نویسی و دانلود فایل ضمیمه آن دمو پروژه را مشاهده کنید.
پروژه سایت هواپیمایی به زبان Asp.Net
سایت بیمارستان به زبان VB.Net
پروژه برنامه نویسی سایت یونان به زبان VB.Net
پروژه کتابخانه : vb ,access
سیستم نرم افزار رادیو لوژی
سایت آزمون آن لاین به زبان VB
سایت بیمارستان به زبان VB.Net
پروژه کتابخانه به زبان VB.Net
نرم افزار بیمارستان به زبان VB.Net
پروژه بیمه لوازم و تجهیزات اداره به زبان VB.Net و پایگاه داده SqlServer
پروژه تعمیر(تعویض) سیستم ویا قطعات آن در ادارات به زبان VB.Net
پروژه چهار عمل اصلی (جمع-تفریق-تقسیم-ضرب) به زبان VB.net
پروژه سیستم مدیریت دانشگاه به زبان VB.Net
ocr کارکتر و اعداد OCR تشخیص کارکتر با vb.net
ارسال نمرات بوسيله ي پيامك
ارسال نمرات بوسيله ي پيامك
ایجاد پایگاه داده با vb
پروژه سیستم حسابداری vb و sql server
تشخیص الگو توسط شبکه عصبی ocr
تشخیص الگو توسط شبکه عصبی ocr
سایت بخش انجمن اولیاء و مربیان مدرسه ابتدائی
سایت بازاریابی
پروژه ساده افزودن پوشاک
پروژه رنگ سازی
وب سایت کتاب با asp.net
نرم افزار بانکداری و مشتریان بانک با vb.net
برنامه نویسی و طراحی سایت
گروه پروژه برنامه نویسی (پرودان) برنامه نویسی 1393 - 2014
Valid CSS!